Reference

Zaupali so nam …

Referenča lista

Vrtec Črnuče – LJ
Vrtec H.C. Andersena – LJ
VVZ Ljubljana center
Vrtec Tončke Čečeve Celje
VVZ Ivančna Gorica
Vrtec Škofja Loka
Vrtec Mladi rod – LJ
Vrtec Ane Ziherl – LJ
Vrtec Vodmat Lj
Vrtec Pedenjped – LJ
OŠ Vide Pregarc LJ
Vrtec Mengeš
Vrtec Ledina
Vrtec Sežana
Vrtec Anice Černejeve Celje
Vrtec Divača
OŠ Valentin Vodnik – LJ
Osnovna šola Štore
Osnovna šola Preserje
Osnovna šola Dob pri Domžalah
Osnovna šola Roje
Osnovna šola Medvode
II. osnovna šola Celje
Osnovna šola Rogatec
III. osnovna šola Celje
Osnovna šola Glazija – CE
OŠ Ivana Krajca Rakek
Osnovna šola Poljčane
OŠ Notranjski odred Cerknica
Osnovna šola Kozje
Osnovna šola Bizeljsko
Osnovna šola Bistrica ob Sotli
OŠ Škofja Loka – Mesto
Osnovna šola Vransko
Osnovna šola Vodice
Osnovna šola Lesično
OŠ Žirovnica – Zabreznica
OŠ Luisa Adamiča Grosuplje
Osnovna šola Vrhovci – LJ
OŠ Savsko naselje – LJ
Osnovna šola Polje – LJ
OŠ Dušana Bordona – KP
OŠ Brinje – LJ
OŠ Sostro – LJ
OŠ Žiri
OŠ Dragomirja Benčiča –Brkina Hrpelje
OŠ Polzela
Osnovna šola Divača
Osnovna šola Bovec
Glasbena šola Franc Šturm – LJ
Glasbeni atelje Tartini
Glasbena šola Logatec
Glasbena šola Postojna
Srednja šola Domžale
GSŠRM Rudolf Maister Kamnik

Srednja zdravstvena šola – LJ
SŠ Pietro Coppo Izola
Gimnazija Koper
Šola za strojništvo Škofja Loka
Gimnazija Škofja Loka + LU Škofja Loka
Gimnazija Vič + Gimnazija Moste LJ
Univerza na Primorskem – KP
Ljudska univerza Škofja Loka
Dijaški dom Škofja Loka
Študentski domovi v Ljubljani (več domov)
KPMG Slovenija d.o.o. – LJ
Papirnica Vevče d.o.o. – LJ
DM DROGERIE MARKT – LJ
DURS Davčni urad Maribor – MB
NIL podatkovne komunikacije d.o.o. – LJ
SELMAR d.o.o. – CE
Gasilska brigada Ljubljana
Gasilska brigada Koper
PGD Loka pri Mengšu
COSTAFERROVIARIA d.o.o. – MB
Ptujske pekarne in slaščičarne
KOLOSEJ kinematografi d.o.o. – LJ
CARRERA OPTYL Ormož
TALUM d.d. Kidričevo
ENGROTUŠ d.o.o. – vsi prodajni centri !
Tuš Telekom d.d.
MERKUR d.d. – prodajni centri
KOMUNALA Radovljica
OKP Rogaška Slatina
Komunalno podjetje Kamnik
Komunala Vodice
OMV SLOVENIJA d.o.o. – vsi servisi !
Blokovska naselja – SGP Graditelj Kamnik
PUH – podjetje za urejanje hudournikov LJ
AERODROM LJUBLJANA d.d.
Zdravilišče Moravske Toplice
Hotel TARTINI – Piran
Hoteli ADRIA CONVENT – Ankaran
G&P HOTELI Bled
GRAND HOTEL TOPLICE BLED
Hotel VILA Bled
Hotel LEK Kranjska Gora
Hotel Leonardo Poljčane
Hotel Lucija, Portorož
Golf in Kamp Bled d.d.
Hotel Atrij Zreče
Hotel Lesar Ljubljana
Dom upokojencev center Tabor–Poljane – LJ
Dom starejših občanov Ilirska Bistrica
Uršulinski samostan Mekinje – Kamnik
Župnijski urad Železniki
Župnijski urad Velike Lašče
Frančiškanski samostan Kamnik
Župnijski urad Trzin
Dom za upokojene župnike, LJ

 

 

Župnijski urad Ribnica
Župnija Velenje
ISKRAINVEST d.d. – LJ
Avditorij Portorož
GIP STAVBENIK d.d. – KP
Energetski servis S.E. – LJ
Elektroservisi d.d.
Helios d.d.
Tosama D.D., Domžale
Stilles Sevnica
Selič Center Šentjur
Liko Vrhnika
Protner d.o.o.
Lograd d.o.o.
ALU Komen
Victory sails intervela d.o.o.
Karavan -Teca d.o.o., LJ
ECO d.o.o. – Ptuj
SPL Lj, INKA Kp in SPO Škofja Loka
Primorje d.d., Ajdovščina
Kmetijska zadruga, Medvode
Sintal Celje d.d.
ZPKZ (zapori) Dob pri Mirni
Krojan d.o.o.
Rotis d.o.o.
Delo d.d., LJ
CALCIT d.d. – Kamnik
PFIZER H.C.P. CORPORATION – Lj
KAM BUS d.o.o., Kamnik
Zveza računovodij, fin. in rev. SL – LJ
Belinka d.o.o.
KRKA D.D.
SŽ ŽIP d.o.o.- Samski domovi Zalog
Občina Sežana
Občina Mislinja
Občina Poljčane
Občina Hrpelje Kozina
Občina Ilirska Bistrica
Občina Naklo
Občina Podvelka
Občina Lukovica
Ministrstvo za informatiko – LJ
Ministrstvo za zdravstvo – LJ
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – LJ
Zdravstveni dom Medvode
Lekarna KC – LJ
Godina d.o.o, Sežana
Lambrechtov dom- Slovenske Konjice
Lokainvest d.o.o. Škofja loka
Color Medvode
Kobilarna Lipica
Partner Graf
Gostilna Pri Planinskem orlu
Gostilna Repnik

LECOM, d.o.o., Kamnik

Kovinarska cesta 30
1241 Kamnik
01 8394542
01 8311973
Davčna številka SI: 32288344
Matična številka: 5409365000

e-pošta: info@lecom.si
I: www.lecom.si